Nyheter

Nyhetsrapportering

Nyhetsrapportering är en invecklad process som innebär mer än att bara ha förmågan att skriva. Det handlar om en betydande mängd forskning och användning av sunt omdöme. Nyhetsreportrar måste kunna hantera sig själva när de är pressade, hantera sin tid och bygga upp en solid rapport med mediepubliken. De måste veta hur de ska hantera sig själva i spända situationer samt upprätthålla trovärdighet och journalistisk integritet. Reportrar arbetar inom en specifik uppsättning regler. Det finns fyra huvudkategorier av regler och principer och dessa kan variera beroende på typ av rapportering. Journalister som inte följer någon av dessa fyra kategorier kan dock sättas in i disciplinära åtgärder.

Redaktörer kan inte tolerera ”partisk rapportering”. Redaktörer kommer att närma sig ett pressrum när de tycker att rapporteringen är partisk. När du har brutit mot någon av de regler som anges av tidningen, kommer din redaktör att vara i kontakt med dig för att diskutera din rapportering. Om du är en nyhetsartikel som vill publicera ditt material är det obligatoriskt för dig att få ditt material godkänt av Redaktionen. Allt material ska vara skribentens främsta innan de publiceras. Dessutom måste en tidning ha godkännande av alla sina annonsörer innan de publicerar något material. Tidningsredaktören kommer att göra en bedömning samtal om vad du kan och inte kan publicera.

Reporterns estetik

Reportrar får inte använda konfidentiell information som ges till dem av redaktören på något sätt. Detta inkluderar att avslöja människors identitet. Journalister får inte heller stjäla från tidningar. Det enda undantaget från denna regel är om tidningen har äventyrats eller om informationen har försvunnit i malström av presskonferenser och andra offentliga evenemang. Reportrar får inte använda en lista över ett företag, produkter eller information som erhållits från andra.

En nyhetsreporter kan intervjua allmänheten. Alla intervjuer ska genomföras inom ett säkert område och intervjuaren ska lämna ut all information som inkommit under intervjun. Reportrar får inte använda intervjun för att marknadsföra produkter eller tjänster och de kan inte lämna ut information om intervjun om inte den intervjuade beviljas ett skriftligt tillståndsformulär. Nyhetsreportrar får inte heller fabricera nyheter och uttalanden som gjorts under intervjun.

Media Relations personal finns på plats för att hjälpa journalister och medier när de anger dessa riktlinjer. Med hjälp av dessa riktlinjer och följa denna politik kan nyhetsmedier ge ett positivt och värdefullt bidrag till samhället.

Besök denna sida mediaredaktionen.se om tidningar och nyheter.